Handreiking

Het LSTA ontwikkelt een handreiking gericht op ondersteuning bij de financiƫle administratie met de inzet van vrijwilligers voor gemeenten.
Wilt u hier een bijdrage aan leveren? Neem contact op.

Onderstaande links verwijzen naar handreikingen schuldpreventie, schuldhulpverlening, budgetcoaching en voorkomen huisuitzettingen:

Nadja Jungmann, Peter Wesdorp & Gejo Duinkerken (2015). De eindjes aan elkaar knopen. Cruciale vragen bij financiƫle problematiek in de wijk. Publicatie: Platform 31 en VNG.

Het Nibud heeft een Handreiking Kwaliteitsborging in de thuisadministratie geschreven, voor gemeenten en vrijwilligersorganisaties. Deze handreiking helpt gemeenten en (vrijwilligers) organisaties de deskundigheid en kwaliteit van het werk door vrijwilligers te kunnen waarborgen. Met het Kwaliteit Scoreformulier kunnen vrijwilligersorganisaties onderzoeken hoe de klanten de hulp ervaren.

Nadja Jungmann & Frauke van Iperen (2011). Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven.

Divosa (2012). Schuldhulpverlening in Bedrijf, Een handreiking voor gemeenten en werkgevers.

Nibud en Stimulanz (2014). Budgetcoaching: monitoren van de voortgang. Handreiking prestatie-indicatoren budgetcoaching.

Eropaf (2013). Handreiking voorkomen huisuitzettingen.

Ghanem, S., Van de Griendt, S. & Schofield, K. (2011). Gemeenten en schuldhulpverlening. Bouwstenen voor de ontwikkeling van visie en beleid.

Mist u hier een handreiking? Geef het ons door.