Publicaties

In 2017 heeft het LSTA voor de tweede keer een vragenlijst naar alle lokale organisaties (zonder landelijke koepel) met een dienst thuisadministratie gestuurd. Net als in 2015 kon het LSTA gebruik maken van gegevens van Humanitas en de jaarverslagen van Humanitas en SchuldHulpMaatje. Dit resulteerde in het rapport 'Thuisadministratie in Nederland'.

Op 12 oktober 2017 is het LSTA de 'Handreiking Thuisadministratie' voor lokale organisaties en gemeenten gepubliceerd. De handreiking is een uiteenzetting van de tot op heden opgebouwde kennis, inzichten en ervaringen omtrent thuisadministratie. 

In oktober 2017 is het rapport 'Schuldsituatie en kenmerken van hulpvragers Thuisadministratie' verschenen. Hierin zijn de resultaten van de nulmeting van hulpvragers thuisadministratie gepresenteerd. De hulpvragers doen mee met het longitudinale onderzoek van het LSTA naar de resultaten van thuisadministratie.

Op 17 maart 2017 is in het Journal of Social Intervention het artikel "Schuldhulpverlening: Knelpunten en dilemma’s van coördinatoren die vrijwilligers aansturen" gepubliceerd, geschreven door Jansje van Middendorp (LSTA), Maurice Gesthuizen (Radboud Universiteit) en Roeland van Geuns (Hogeschool van Amsterdam). 

In oktober 2016 presenteerde het LSTA het rapport 'Economische effecten van thuisadministratie' dat APE Public Economics samen met het LSTA heeft geschreven, en het bijbehorende rekenmodel. Deze geven inzicht in de kosten en baten van thuisadministratie, op landelijk en lokaal niveau.

In februari 2016 publiceerde het LSTA het onderzoeksrapport 'Ondersteuning bij de financiële administratie met inzet van vrijwilligers in Nederland'.

In Tijdschrift voor Schuldsanering, nummer 04, december 2015 publiceerden het LSTA en Nibud het artikel 'Hoe de kwaliteit in de Thuisadministratie te borgen?'

Het LSTA schreef mee aan de 'Handreiking Kwaliteitsborging'.