Het LSTA ontwikkelt een vernieuwde handreiking gericht op ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers, voor lokale organisaties.
Wilt u hieraan bijdragen? Neem contact op.

Onderstaande links verwijzen naar handreikingen voor de inzet van vrijwilligers en budgetcoaches:

Samen met het lectoraat Schulden en Incasso van dr. Nadja Jungmann van de Hogeschool Utrecht heeft Humanitas een landelijk intakemodel Thuisadministratie ontwikkeld. Deze kan gebruikt worden door alle lokale organisaties die Thuisadministratie aanbieden. Met de Handreiking intakemodel Thuisadministratie en het bijbehorende intakeformulier kunnen coördinatoren tijdens de intake gegevens verzamelen over de feitelijke situatie en relevante gedragsaspecten die inzicht geven in de motivatie van een hulpvrager om de eigen situatie aan te pakken.

Het Nibud heeft een Handreiking Kwaliteitsborging in de thuisadministratie geschreven, voor gemeenten en vrijwilligersorganisaties. Deze handreiking helpt gemeenten en (vrijwilligers) organisaties de deskundigheid en kwaliteit van het werk door vrijwilligers te kunnen waarborgen. Met het Kwaliteit Scoreformulier kunnen vrijwilligersorganisaties onderzoeken hoe de klanten de hulp ervaren.

Verwey-Jonker Instituut (2011). Vrijwillig, effectief en efficiënt. Handreiking voor de inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening.

Nibud en Stimulansz (2015). Handreiking monitoren budgetcoaching.
Een handreiking met prestatie-indicatoren om te monitoren of mensen die budgetcoaching krijgen in hun financiële zelfredzaamheid vooruit gaan. Hiermee heeft zowel de budgetcoach als de opdrachtgever een objectieve maatstaf in handen om de voortgang te bewaken.

Mist u hier een handreiking? Geef het ons door.