Gepubliceerd op 23 oktober 2017 11:00

LSTA rapport Schuldsituatie en kenmerken van hulpvragers Thuisadministratie

23 oktober 2017 - Jansje van Middendorp, wetenschappelijk medewerker bij het LSTA, doet onderzoek naar de lange termijn effecten van thuisadministratie. Hiertoe worden bij hulpvragers vragenlijsten afgenomen aan het begin van de ondersteuning (nulmeting), aan het eind van het ondersteuningstraject en een half jaar na afloop. De eerste (nul)metingen zijn afgerond. Met de verzamelde gegevens is een beeld te schetsen van de situatie en kenmerken van hulpvragers in thuisadministratie. 

In het rapport wordt een beeld geschetst van schuldsituatie, inkomstenbronnen, huishoudkenmerken, financieel gedrag, cognitieve vaardigheden en motivatie van hulpvragers. Opvallend is dat bij maar liefst 46% van de respondenten sprake is van ernstige schuldsituaties. Voor de grootste groep hulpvragers is de ondersteuning (nog) geen vorm van schuldpreventie. Deze groep heeft een ernstige schuldsituatie en/of geeft als reden om het ondersteuningstraject te starten dat het een manier is om schulden aan te (gaan) pakken of toegang tot schuldhulpverlening of bewindvoering te krijgen. 57% van de respondenten gaf aan in het afgelopen haf jaar minimaal één life event te hebben meegemaakt. Uit het onderzoek blijkt ook dat hoe ernstiger de schuldsituatie, hoe lager mensen het geloof en vertrouwen in eigen financiële kunnen (financiële self efficacy) inschatten.

Download hier het rapport: 'Schuldsituatie en kenmerken van hulpvragers Thuisadministratie'

naar alle berichten