Gepubliceerd op 20 november 2017 10:36

Verslag symposium Sleutels tot financiële (zelf)redzaamheid

20 november 2017 - Op 11 oktober jl. organiseerden het LSTA en De Regenboog Groep het symposium 'Sleutels tot financiële (zelf)redzaamheid' in het Muntgebouw in Utrecht. 

Het symposium bood een podium om kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen en te netwerken en sloeg een brug tussen wetenschap en praktijk. De rode draad tijdens het symposium was de vraag: Wat zijn sleutels voor een succesvolle ondersteuning van hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen?

De hoofdspreker was Will Tiemeijer van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij presenteerde zijn gedragswetenschappelijk perspectief op schulden. De belangrijkste resultaten van het onderzoek van het LSTA en De Regenboog Groep werden vervolgens gedeeld middels een kennisquiz. Na het plenaire gedeelte konden deelnemers inspiratie opdoen tijdens verdiepingssessies Sturen op Zelfsturing (door Gejo Duinkerken) en Bind-Kracht in Armoede (door Koen Vansevenant) en konden zij ervaringen uitwisselen bij de Wat-werkt-tafels over samenwerken en afstemmen in de keten, deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers, motiveren en bereiken van deelnemers en sleutels voor een succesvolle training. Jesse Frederik van De Correspondent sloot af met een bijdrage over het manifest 'Nederland Schuldvrij!'.

In het verslag staan de gekleurde sleutels symbool voor (mogelijke) oplossingen. Tijdens het symposium hebben deelnemers de sleutels, inspiratie en contacten die zij wilden meenemen of delen, opgeschreven op hun waaier, met voor iedere sessie een kleur.

U kunt het verslag online lezen of downloaden

naar alle berichten