Nieuws

26-02-2018

Beschermingsbewind en/of vrijwilligers?

26 februari 2018 - In de periode 2010-2015 verdubbelde het aantal mensen dat onder beschermingsbewind werd gesteld. In 2015 spraken rechters voor ruim 40.000 mensen een bewind uit. Mensen met een laag inkomen, kunnen de kosten van het bewind vergoed krijgen uit de bijzondere bijstand. De opgave voor gemeenten is om mensen die het bewind ... lees meer

22-02-2018

Ronde tafel gesprek schulden

22 februari 2018 - Op maandag 12 februari 2018 hield de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafelgesprek over schulden. Onderzoekers, deskundigen, vertegenwoordigers uit de schuldhulpverlening en ervaringsdeskundigen waren uitgenodigd. 
Er waren voor de bijeenkomst maar liefst 28 position papers ingediend.

Op 21 februari ... lees meer

29-01-2018

Activiteiten en resultaten LSTA in Jaarbericht 2017

29 januari 2018 - Met veel genoegen presenteert het LSTA het jaarbericht 2017, waarin het LSTA terugblikt op de activiteiten en resultaten van 2017. In het jaarbericht wordt beknopt verslag gedaan van een bewogen jaar, waarin veel kennis is verzameld en gedeeld, bijeenkomsten zijn georganiseerd en initiatieven verder zijn ... lees meer

20-01-2018

LSTA ontvangt € 102.000 van het Oranje Fonds

20 januari 2018 - Het LSTA krijgt een bijdrage van 71.000 in 2018 en 31.000 in 2019 van het Oranje Fonds voor opzetten van een basistraining voor coördinatoren Thuisadministratie en een coachingspool Sturen op Zelfsturing. 

Coördinatoren spelen een belangrijke rol in het organiseren en monitoren van goede ondersteuning door ... lees meer

20-12-2017

LSTA op eigen benen

20 december 2017 - Het is zover: van een programma van Stichting Het R.C. Maagdenhuis verandert het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie in een Stichting.  Het LSTA gaat door op de ingeslagen weg: op basis van de inhoud met alle betrokkenen kijken naar waar zaken goed lopen, wat verbeterd kan worden, wat her en der al ontwikkeld is en welke ... lees meer