Nieuws

28-03-2017

Oneerlijke Incassopraktijken: let op!

28 maart 2016 - Op 14 maart jongstleden was het LSTA bij de voorlichtingsbijeenkomst van de ACM (Autoriteit Consument en Markt) over oneerlijke incassopraktijken. Deze middag in Den Haag was bedoeld om informatie uit te wisselen en te horen welke voorlichtingsmiddelen nuttig zijn bij de ondersteuning van mensen die problemen hebben met ... lees meer

16-03-2017

Infosheet Kosten van Thuisadministratie

16 maart 2017 - Wat zijn de kosten van Thuisadministratie en met welke kostenposten moet rekening worden gehouden? Hoe worden de kosten en coördinatie-uren gedekt? Het LSTA krijgt geregeld de vraag van coördinatoren naar een standaard begroting en dekkingsplan. Door de grote verschillen in kosten en beschikbare middelen van ... lees meer

09-03-2017

Regiobijeenkomst voor coördinatoren in regio Drechtsteden

9 maart 2017 – De vierde regiobijeenkomst in regio Drechtsteden voor coördinatoren van diverse organisaties op het gebied van Thuisadministratie vond plaats op 14 februari 2017 bij de Brede Welszijnsinstelling (BWI) in Papendrecht. Er werd van gedachten gewisseld over diverse inhoudelijke thema’s, zoals ... lees meer

06-03-2017

Update gebruik mijnBudgetSter

6 maart 2017 - De EffectenSter heeft in 2015 in samenwerking met het LSTA het instrument: 'mijnBudgetSter' ontwikkeld, dat gebruikt kan worden door vrijwilligers die hulpvragers met financiële problemen ondersteunen. De Ster geeft de mogelijkheid om de situatie van een hulpvrager in kaart te brengen. Het LSTA heeft vanaf januari 2016 aan 8 ... lees meer

01-03-2017

Training Sturen op Zelfsturing in mei 2017

1 maart 2017 - In mei 2017 start een vierde training Sturen op Zelfsturing. De training duurt 4 dagen en wordt gegeven door Het Gilde Vakmanschap. Deze training is bedoeld voor coördinatoren en geïnteresseerden die deel willen nemen aan de 'coachingspool' van het LSTA. Deelnemers aan de coachingspool gaan het gedachtegoed van Sturen ... lees meer